Blog

You may also like...

2 Responses

 1. htran635 says:

  Test123

 2. N.X. Tùng says:

  Theo tôi, LMTT có một vị trí rất quan trọng trong các hội đoàn công giáo ở bất kỳ giáo xứ nào vì nó qui tụ phần lớn những thành viên là chủ gia đình, hướng dẫn các sinh hoạt tôn giáo trong gia đình đó. Do đó, nếu đoàn LMTT trong giáo xứ biết tổ chức chặt chẽ và sinh hoạt đều đặn, biết học hỏi những điều dạy trong Phúc Âm rồi đem áp dụng ngay trong gia đình mình thì Đức Tin chắc chắn mỗi ngày một vững mạnh và đem lại một sự thuyết phục tuyệt đối đến mọi thành phần trong xã hội về lối sống Công Giáo đặc thù của chúng ta.

  Ở đây, tôi nhấn mạnh đặt biệt đến yếu tố tổ chức và sinh hoạt. Mỗi đoàn phải thành lập các tiểu ban chuyên về các vấn đề khác nhau như: phụng vụ, Phúc Âm, khánh tiết, gây quĩ, từ thiện, giải trí v.v…Sự sống còn của một hội đoàn, dù đời hay đạo, tùy thuộc hoàn toàn vào sự hoạt động của các tiểu ban đó. Nói khác đi, nếu các tiểu ban hoạt động mạnh thì hội đoàn sống và phát triển; còn ngược lại thì hội đoàn sẽ từ từ yếu đi và ngừng hoạt động! Mỗi đoàn phải biết tận dụng khả năng của mỗi đoàn viên để đặt họ vào những tiểu ban thích hợp với khả năng của họ. Nếu chỉ khoán việc cho một mình anh chủ tịch thì đừng hy vọng gì đoàn đó khá lên được vì: “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” là vậy.

  Sau đây tôi chi xẻ đến các anh bài thơ “Sống Đạo” mà tôi đã viết từ lâu:

  Nếu bạn muốn một mái nhà êm ấm
  Hãy thực hành những lời giảng Phúc Âm
  Hãy mến Chúa cả trái tim thâm trầm
  Hãy yêu người từ đáy lòng sâu đậm

  Hãy noi gương các tiền nhân tử đạo
  Sống một đời đầy bác ái thanh cao
  Sống làm sao để con cái trông vào
  Muốn giữ lời cha mẹ mình dạy bảo

  Sống thế nào để những người ngoại đạo
  Dù không tin có Chùa ngự trên cao
  Vẫn cảm nhận lòng nhân ái dạt dào
  Của chúng ta trong Đức Tin Công Giáo

  Hãy dâng Chúa cả cuộc đời hiện tại
  Ngài sẽ là ánh sáng của tương lai
  Cho hôn nhân được hạnh phúc lâu dài
  Và bình an vững bền cho nhân loại

  Anaheim, California mùa Phục Sinh 2014
  XT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *