Author: lmtthk

Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng – A

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A   Bài Ðọc I: Is 35, 1-6a. 10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn...

THỨ BẢY TUẦN 2 MV

THỨ BẢY TUẦN 2 MV Mt 17,10-13 ĐỪNG ĐỂ SỢ HÃI LÀM TÊ LIỆT “Thầy nói cho anh em biết: Ông Ê-li-a đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với...

Phúc Âm ngày thu Bảy – Mùa Vọng_A

ALLELUIA: Alleluia, alleluia! – Ngày của Thiên Chúa gần đến; này đây, Người sẽ đến cứu chúng ta. – Alleluia. PHÚC ÂM: Mt 17, 10-13 “Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết...

TẤT CẢ CÙNG CHUNG SỨ MẠNG

THỨ SÁU TUẦN 24 TN Lc 8,1-3 TẤT CẢ CÙNG CHUNG SỨ MẠNG Cùng đi với Người có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh....

LUẬT YÊU MẾN, LUẬT CAO NHẤT

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 6,1-5 LUẬT YÊU MẾN, LUẬT CAO NHẤT Rồi Người nói: “Con người làm chủ cả ngày sa-bát.” (Lc 6,5) Suy niệm: Mười hai ổ bánh tiến,...