Tại sao tôi nên gia nhập Liên Minh Thánh Tâm

Chúa cho mỗi người chúng ta rất nhiều Hồng ân. Để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa khi Ngài đã ban cho chúng ta vô số Hồng Ân đó, chúng ta có khi nào ngồi xuống và suy gẫm chúng ta đã làm được gì cho anh em chung quanh ta.

You may also like...

2 Responses

  1. Karma says:

    Tôi đồng ý với anh. Chúng ta đang song trong thời đại với quá nhiều cám dỗ , mình chẳng bao giờ thấy Chúa, chỉ khi nào mình bị bệnh nặng hay mất việc làm chẳng hạn. Bởi vậy đoàn thể nào cũng chỉ thấy các cụ lớn tuổi tới tham dự.

  2. Luong Hoang Minh says:

    La 1 doan vien LMTT, toi duoc nhan tat ca bai cua cac Anh Em. Cam on qui Anh Em da bo nhieu thoi gian trong cong viec Tot Dep nay.