VÌ ANH EM MANG DANH THẦY

THỨ BẢY TUẦN 5 PS-Ga 15,18-21

“VÌ ANH EM MANG DANH THẦY”

“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Ga 15,18)

Suy niệm: Ngày 2/4 vừa qua, một nhóm phiến quân al-Shabab đột nhập một ký túc xá của đại học Garissa ở Keneya thảm sát 147 sinh viên mà hầu hết là ki-tô hữu. Anh Nyabwengi, một sinh viên sống sót cho biết mình chứng kiến một bạn sinh viên vì không đọc được

Hồi giáo nên bị kẻ khủng bố cho là Ki-tô hữu và đã bị chúng bắn chết. Chỉ vì “lý lịch” có liên quan với Đức Ki-tô mà các môn đệ của Ngài cũng bị “thế gian ghét bỏ”“thế gian đã ghét Thầy trước.” Quả vậy “Ki-tô hữu” có nghĩa là người “mang danh Đức Ki-tô” nơi bản thân mình, nên người Ki-tô hữu cũng chung chia thân phận với Ngài, đó là cùng vác thập giá với Ngài và rồi sẽ cùng Ngài chung hưởng Vinh quang, như thánh Phao-lô xác tín: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống lại với Ngài, đó là niềm tin của chúng ta” (Rm 6,8).

Mời Bạn: Bạn hổ thẹn, nhát sợ khi mang danh là Ki-tô hữu ư? Bạn hãy nhớ Chúa nhắn nhủ chúng ta: “Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn;” và Ngài quả quyết: “Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (x. Mt 10,28-33).

Chia sẻ: Đừng lầm lẫn việc “bị ghét bỏ vì mang danh Đức Ki-tô” với việc làm cho người ta khinh ghét vì những hành vi lối sống xấu xa của mình.

Sống Lời Chúa: Mạnh dạn sống lời Chúa dạy trong Tám Mối Phúc Thật, cho dù có bị ghét bỏ, bị bách hại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin giúp con bắt chước Chúa yêu mọi người, kể cả những kẻ thù ghét bỏ con.

You may also like...