XÉT ĐOÁN CÁCH CỦA CHÚA

THỨ HAI TUẦN 12 TN
Mt 7,1-5

“XÉT ĐOÁN” CÁCH CỦA CHÚA

“Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.” (Mt 7,2)

Suy niệm: Nếu có ai đó hỏi bạn rằng bạn có muốn Thiên Chúa xét đoán bạn theo kiểu bạn xét đoán người khác không, hẳn là bạn sẽ trả lời không sau những khoảnh khắc ngập ngừng. Với tất cả tội lỗi của con người mà cứ áp dụng luật vay trả “mắt đền mắt”, thì chẳng những -như có người nói- thế giới sẽ toàn những người mù, mà hẳn là không còn bóng dáng một ai trên cõi đời này. Thiên Chúa nhân từ vô cùng, Ngài khai mở cho chúng ta một phương thế thoát khỏi cách vòng luẩn quẩn đó: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.” Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta từ bỏ lối xét đoán “ăn miếng trả miếng” hẹp hòi của chúng ta, và đối xử với nhau theo lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa thì Ngài cũng sẽ đối xử với chúng ta cách nhân từ và khoan dung gấp bội phần như vậy.

Mời Bạn: Thích nói xấu và nghe nói xấu về người khác là thói quen cố hữu của nhiều người. Thực ra, biết phán đoán điều dở điều hay là điều nhất thiết phải có, nhưng có điều, phán đoán đó phải được thực hiện bởi một trái tim nhân hậu như Thánh Tâm Chúa Giê-su; và đó chính là điều Chúa muốn.

Sống Lời Chúa: Khám phá ưu điểm của người khác thay vì bới móc khuyết điểm của họ nhất là đối với những người mà bạn tự nhiên thấy khó ưa. “Xét đoán” ý tốt cho người khác thay vì đoán ý xấu cho họ.

Cầu nguyện: “Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?” (Tv 130,3) Xin giúp con biết quảng đại tha thứ cho anh em con, như Chúa luôn nhân từ tha thứ cho con.

2015

You may also like...