LỜI CHÚA LÀ SỰ SỐNG

THỨ BA TUẦN 22 TN

LỜI CHÚA LÀ SỰ SỐNG

“Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực và ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất.” (Lc 4,36)

 

Suy niệm: “Lời Chúa là cung cách Thiên Chúa bày tỏ chính mình. Nếu bạn bỏ qua Lời Chúa, bạn bỏ qua chính Ngài. Đức Giê-su là Lời Chúa ấy” (nhà văn I. Ayivor). Qua Lời Đức Giê-su trong Tin Mừng hôm nay, ta có thể nhận ra uy quyền, sự thánh thiện và sức mạnh quyền năng của một vị Thiên Chúa làm người. Ngài giảng dạy không phải dựa vào thế giá, uy tín của các thầy ráp-bi nổi tiếng, nhưng chỉ dựa vào thế giá, thẩm quyền của chính mình: “Còn tôi, tôi bảo anh em…” Rồi chỉ cần một lời nói ngắn gọn mang tính mệnh lệnh: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này” lập tức quỷ ô uế hung hãn thế kia phải khiếp sợ, xuất khỏi và không làm hại gì nạn nhân.

Mời Bạn: “Ta phải để cho Lời Chúa đối mặt với mình, làm đảo lộn sự an toàn của ta, suy giảm sự tự mãn của ta và làm đổ nhào các khuôn mẫu suy nghĩ và hành xử của ta” (J. Stott). Lời Chúa mạnh mẽ, uy thế như vậy, nhưng sẽ không có tác dụng gì nếu bạn không đủ quảng đại và can đảm để Lời ấy thay đổi lối nghĩ, nếp sống cũ của mình.

Sống Lời Chúa: Từ nay tôi sẽ đặt Lời Chúa như nguyên tắc cho cách sống của mình: lối suy nghĩ, hành động, ứng xử… không còn dựa trên bản năng tự nhiên, nhưng dựa trên thế giá, uy quyền của Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Lời Chúa phán dạy cho thấy uy quyền, sức mạnh của chính Chúa. Xin cho chúng con vững tin vào uy quyền, sức mạnh ấy của Lời Chúa. Xin cũng cho chúng con can đảm, quảng đại để Lời ấy tra vấn chúng con, làm đảo lộn vỏ bọc an toàn ích kỷ của chúng con. Amen.

You may also like...