HOÁN CẢI ĐỂ TIẾN BƯỚC

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Lc 5,1-11

HOÁN CẢI ĐỂ TIẾN BƯỚC

Thấy vậy, ông Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” (Lc 5,8)

Suy niệm: Sau khi chứng kiến mẻ lưới lạ lùng, Phê-rô nhanh chóng nhận ra Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế, đồng thời bén nhạy nhận ra mình là “kẻ tội lỗi”. Phê-rô tự nhận mình như thế không phải vì ông đã phạm những tội ác tày trời, mà vì ông cảm nhận được mình bất toàn và bất xứng trước Đức Giê-su, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhờ cảm nhận tội lỗi của mình như thế, Phê-rô cũng có một lòng hoán cải thật sâu xa. Thiết tưởng, khó mà tìm gặp được lời hoán cải trên môi miệng của ai như lời của Phê-rô thốt lên với Chúa hôm nay. Thấy mình không xứng đáng Phê-rô muốn Chúa tránh xa ông. Nhưng Ngài muốn ông bỏ lại cuộc sống hèn kém ấy để đứng dậy đi theo sát bước chân của Ngài. Người hoán cải không được ngồi lì trong bóng đêm tội lỗi nữa, nhưng phải bước ra khỏi đó, để từ nay theo sát gót Chúa Giê-su, miệt mài trên từng cây số với một tinh thần mới: hăng say làm chứng cho Chúa.

Mời Bạn: Tội lỗi dễ dàng làm cho bạn nguội lạnh với việc phụng thờ Chúa và nặng nề khi làm việc tông đồ, từ đó bạn muốn yên thân, xa lánh. Bạn hãy nhớ kỹ Lời Chúa hôm nay để tin tưởng vào lòng Chúa thương và quyết tâm làm môn đệ Ngài.

Sống Lời Chúa: Sau mỗi lần xét mình bạn thưa với Chúa quyết tâm sửa lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa cứu chuộc con để con lại được làm con Chúa và được nên tông đồ của Chúa. Xin cho con biết vươn lên khỏi những ý tưởng thấp hèn, những thói quen bỉ ổi. Xin cho con mặc lấy tinh thần truyền giáo của Chúa.

You may also like...