LUẬT YÊU MẾN, LUẬT CAO NHẤT

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Lc 6,1-5

LUẬT YÊU MẾN, LUẬT CAO NHẤT

Rồi Người nói: “Con người làm chủ cả ngày sa-bát.” (Lc 6,5)

Suy niệm: Mười hai ổ bánh tiến, làm từ bột được lọc đến mười một lần, đặt trên một khay bằng vàng ròng, chỉ có các thầy tế lễ mới được ăn sau khi thay bánh mới, cho ta thấy sự thánh thiêng của loại bánh đặt trước nhan Đức Chúa ấy. Thế nhưng, đứng trước cơn đói lả của Đa-vít và các thuộc hạ, tư tế A-khi-mê-léc đã cho họ ăn thứ bánh tiến thánh thiêng ấy, dù biết rõ rằng họ không được phép. Khi trưng dẫn câu chuyện này, Đức Giê-su muốn cho giới lãnh đạo Do Thái thấy sai lầm của họ trong việc câu nệ luật lệ: tất cả các loại luật lệ được đặt ra làm nhằm phục vụ thiện ích của con người, chứ không phải để lấy đi thiện ích ấy. Ngài cũng khẳng định mình là chủ của ngày sa-bát, có quyền quy định cung cách giữ ngày nghỉ lễ này theo đúng ý Chúa.

Mời Bạn: “Luật lệ là lời đầu tiên của Chúa; Tin Mừng là lời cuối cùng của Ngài” (T. Tchividjian). Đức Giê-su là Tin Mừng của Thiên Chúa, Đấng từ Thiên Chúa đến để kiện toàn lề luật bằng cách đưa lề luật ấy đến cốt lõi của nó là lòng yêu thương. Vì thế, vấn đề của bạn là khi giữ luật, áp dụng luật, bạn không khô cứng, nệ luật, nhưng giữ được tính bao dung của lòng yêu mến.

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng để lòng yêu mến Chúa và tha nhân chi phối, nối kết việc giữ luật lệ của mình. Với tôi, luật lệ cao nhất là luật yêu mến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Có những ngày đón nhận người khác là điều vượt quá sức con, vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối. Lạy Chúa, trong ngày khó khăn đó, xin nhắc cho con nhớ rằng tất cả chúng con là con cái Chúa. Amen.
(Rabbouni)

You may also like...