TỪ ĐÔI TAI ĐẾN ĐÔI TAY

THỨ BẢY TUẦN 24 TN
Lc 8,4-15
TỪ ĐÔI TAI ĐẾN ĐÔI TAY
“Ai có tai nghe thì nghe.” (Lc 8,8b)

Suy niệm: Đức Giê-su đã dùng những một hình ảnh nhà nông để diễn tả mầu nhiệm Nước Trời. Cùng một thứ hạt giống, cùng được gieo như nhau, nhưng gieo xuống rồi có mọc lên được hay không, trổ sinh bông hạt nhiều hay ít là tuỳ ở đất: Mảnh đất đó là sỏi đá hay gai góc, được cày bừa chăm sóc hay bị bỏ bê, sẽ đem lại kết quả khác nhau vào cuối vụ mùa. Đối với Lời Chúa cũng thế. Thiên Chúa như ông chủ hào phóng gieo Lời Ngài vào mọi mảnh đất tâm hồn, không loại trừ ai. Lời gieo vào đôi tai có trổ sinh bông hạt là hành động của đôi tay hay không là tuỳ ở người nghe, có đón nhận với tâm hồn sẵn sàng và đôi tay rộng mở để thực hành Lời Chúa.

Mời Bạn: Có người nói: Con đường dài nhất là con đường đi từ đầu đến tay. Con đường thực ra còn xa hơn khi nó khởi đi từ đôi tai đến đôi tay. Mỗi ngày bạn hãy coi lại mảnh đất tâm hồn của mình để tự vấn: Nó có màu mỡ hay không? Xem tai của mình có thấm Lời Chúa chưa? Xem tay của mình đã thực hành những điều Chúa dạy chưa?

Chia sẻ: Bạn có bao giờ trù trừ không thực hành điều Chúa muốn mình làm, nhưng được lương tâm của mình ép buộc mình làm. Và sau khi làm điều tốt đó, bạn cảm thấy thế nào?

Sống Lời Chúa: Thực hành mỗi ngày một chút việc nghe Lời Chúa qua Tin Mừng hàng ngày trong thánh lễ và áp dụng vào cuộc sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn biết chuẩn bị một tâm hồn như mảnh đất sẵn sàng đón nhận hạt giống, để Lời Chúa chúng con nghe được mỗi ngày trổ sinh nhiều việc lành và gương thánh do tay chúng con góp phần làm nên.

You may also like...