Lời Chúa – Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống (04/06/2017)

Lời Chúa – Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống (04/06/2017)

 

Bài đọc I: Cv 2, 1-11

Trích sách Tông Đồ Công Vụ

 

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

 

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

 

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.]

 

Bài đọc II: 1 Cr 12, 3b-7.12-13

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu côrintô

 

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Đức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

 

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

 

Ca tiếp liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

(Amen. Alleluia.)

 

Bài Tin Mừng: Ga 20, 19-23

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan

 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

 

Suy niệm:

(Trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 6/2017)

 

Ngay ngày Chúa nhật phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện đến bên các môn đệ, chúc bình an và thổi hơi trao ban Thánh Thần, để rồi sai các ông ra đi ban ơn tha tội cho mọi người. Chúa Thánh Thần còn được ban cho các Tông đồ ngày lễ Hiện Xuống, để khai sinh Hội Thánh. Khi chịu phép Rửa Tội, nhất là qua phép Thêm sức, Chúa Thánh Thần ngự đến và hoạt động trong mỗi người chúng ta để: – ban dồi dào sự sống Chúa cho ta, biến ta thành những kitô hữu nhiệt thành, “dạy dỗ ta hiểu biết về giáo lý Chúa Kitô, để thăng tiến trong đời sống thánh thiện” làm cho ta trở nên chứng nhân Chúa Kitô, qua tham dự vào sứ mệnh : tiên tri, tư tế và vương đế của Chúa Kitô. Hãy ý thức sự hiện diện và cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần trong mọi công việc.

 

Sống Lời Chúa: Khi bị thử thách, hãy tin tưởng vào hoạt động của Chúa Thánh Thần trong ta.

 

Cầu nguyện: Xin Thánh Thần Thiên Chúa ban cho con bảy ơn của Người, để con được can đảm sống đời chứng nhân. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

 

You may also like...