Lễ Cầu Nguyện cho các Linh Hồn đoàn viên LMTT đã an nghỉ trong Chúa Nov. 7th, 2019….. (in progress)

Lễ Cầu Nguyện cho các Linh Hồn đoàn viên LMTT đã an nghỉ trong Chúa Nov. 7th, 2019 tại Đền Thánh Trung Tăm Công Giáo, Giáo Phận Orange