Category: Suy Niệm

HÃY LÀM CHO NGƯỜI NHƯ VẬY

THỨ NĂM TUẦN 23 TN Lc 6,27-38 “HÃY LÀM CHO NGƯỜI NHƯ VẬY” “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.” (Lc 6,31) Suy...

CHÚA ĐẶT LẠI THANG GIÁ TRỊ

THỨ TƯ TUẦN 23 TN Lc 6,20-26 CHÚA ĐẶT LẠI THANG GIÁ TRỊ “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét.” (Lc 6,22) Suy niệm: Nghèo, đói, khóc,...

Sinh nhật Đức Mẹ

5 phút suy niệm Sinh nhật Đức Mẹ Mt 1,1-16.18-23 TA LÀ ĐOÀN CON THIÊN CHÚA Như thế tính chung lại thì : từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít là mười bốn đời;...

NỀN TẢNG ĐỨC TIN

CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – B  Mc 7,31-37 NỀN TẢNG ĐỨC TIN Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. (Mc...

LUẬT YÊU MẾN, LUẬT CAO NHẤT

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 6,1-5 LUẬT YÊU MẾN, LUẬT CAO NHẤT Rồi Người nói: “Con người làm chủ cả ngày sa-bát.” (Lc 6,5) Suy niệm: Mười hai ổ bánh tiến,...

SONG HỶ VỚI CHÀNG RỂ GIÊ-SU

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 5,33-39 SONG HỶ VỚI CHÀNG RỂ GIÊ-SU Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi...

HOÁN CẢI ĐỂ TIẾN BƯỚC

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 5,1-11 HOÁN CẢI ĐỂ TIẾN BƯỚC Thấy vậy, ông Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì...

ĐỪNG CỐ GIỮ ĐIỀU KHÔNG THỂ

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 4,38-44 ĐỪNG CỐ GIỮ ĐIỀU KHÔNG THỂ Đức Giê-su nói với đám đông: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành...

LỜI CHÚA LÀ SỰ SỐNG

THỨ BA TUẦN 22 TN LỜI CHÚA LÀ SỰ SỐNG “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực và ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải...

TÁC ĐỘNG CỦA TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN 22 TN  Lc 4,16-30 TÁC ĐỘNG CỦA TIN MỪNG “Thần Khí Chúa ngự trên tôi (…) để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18) Suy niệm: “Tin...