Lời Chúa –Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (27/05/2018) năm – B

Lời Chúa –Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (27/05/2018)

 

CÁC BÀI ĐỌC PHỤNG VỤ NĂM A

 

Bài Ðọc I: Xh 34, 4b-6. 8-9

Lời Chúa trong sách Xuất Hành.

 

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa.

 

Chúa đi qua trước mặt ông và hô: “Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành”. Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa”.

 

Bài Ðọc II: 2 Cr 13, 11-13

Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

 

Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.

 

Bài Tin Mừng: Ga 3, 16-18

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.

 

Suy niệm:

(Trích trong 5 phút lời Chúa )

 

Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương nhau trọn vẹn, và tràn ngập vinh quang hoàn toàn. Ngài sáng tạo nên vũ trụ trần gian vì tình yêu lạ lùng của Chúa, để thông phần vinh quang Chúa cho trần gian. Nhưng vì tội lỗi, trần gian đã không đáng thông phần vinh quang ấy. Phúc Âm thánh Gioan một lần nữa khẳng định: Thiên Chúa yêu mến thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì có sự sống đời đời. Nếu công trình tạo dựng lần thứ nhứt, là của cả Ba Ngôi, hầu cho trần gian được thông phần vinh quang, đã bị gãy đổ, thì đây, như một công trình tái tạo dựng, cũng của cả Ba Ngôi, khi ban Ngôi Hai xuống thế làm người. Để ai tin vào Ngôi Hai, Con Một Thiên Chúa, người đó được Chúa Thánh Thần xét cho vào hưởng sự thông phần sự sống Thiên Chúa. Bạn có muốn hưởng sự sống Thiên Chúa không?

 

Sống lời Chúa: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ba Ngôi, xin cho con luôn nhớ làm dấu Thánh Giá, trước và sau mỗi công việc, vì mỗi lần con làm dấu Thánh Giá, là mỗi lần con tuyên xưng Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Amen

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 

 

CÁC BÀI ĐỌC PHỤNG VỤ NĂM B

 

Bài Ðọc I: Ðnl 4, 32-34. 39-40

Lời Chúa trong sách Ðệ Nhị Luật.

 

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà còn sống chăng? Có bao giờ Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân tộc khác, như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã làm tất cả các điều đó trước mặt các ngươi trong đất Ai-cập chăng? Vậy hôm nay các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng: Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi”.

 

Bài Ðọc II: Rm 8, 14-17

Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

 

Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: “Abba – lạy Cha!” Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Ðức Kitô: vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người.

 

Bài Tin Mừng: Mt 28, 16-20

Bài kết thúc Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

 

Suy Niệm:

(Trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 5/2018)

 

Ngay từ buổi đầu, các môn đệ đã ý thức phải đi ra mới có thể làm chứng cho Tin Mừng cứu độ được. Nhờ sự nhiệt thành ấy, Lời Chúa được lan rộng đến cùng bờ cõi trái đất. Ngày hôm nay, việc đi ra ấy vẫn luôn là vấn đề thời sự, một mệnh lệnh còn cấp thiết với ta hơn bao giờ hết. Quanh quẩn trong nội bộ giáo xứ, theo phương cách mục vụ bảo tồn con số giáo dân không thích hợp với lời dạy của vị Cha Chung, Đức Thánh Cha Phanxicô. Hơn nữa, các phương tiện di chuyển và truyền thông hiện đại như chắp thêm cánh, nối thêm chân cho bước đi ra của người môn đệ. Trong cuộc hành trình như vô tận này, người môn đệ không đơn độc vì “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Có Chúa Giê-su Phục Sinh đồng hành, chúng ta có gì  phải sợ hãi, trái lại vững tin mà bước tới.

 

Mời Bạn: Mệnh lệnh “hãy đi” của Chúa Ki-tô tạo nên một thách đố không nhỏ cho toàn thể giáo dân, giáo sĩ Việt Nam hôm nay. Đi đâu và đi ra như thế nào khi chung quanh lang sói vây bủa, nội bộ chưa vững mạnh? Nói gì khi mọi cách thế truyền thông có thể bị hiểu sai? Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là hồn tông đồ của bạn, của tôi còn sống động hay không?

 

Sống Lời Chúa: Noi gương Thánh Phao-lô, Tông đồ dân ngoại, tôi tự nhủ: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9), để rồi tôi hăng hái loan báo Tin Mừng, vì không có gì mà Chúa không làm được!

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được góp phần nhỏ bé nỗ lực của con, để sẻ chia trách nhiệm truyền giáo của Chúa và của Giáo Hội hôm qua, hôm nay và mãi về sau. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

 

 

CÁC BÀI ĐỌC PHỤNG VỤ NĂM C 

 

Bài Ðọc I: Cn 8, 22-31

Lời Chúa trong sách Châm Ngôn

 

Ðây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người”.

 

Bài Ðọc II: Rm 5, 1-5

Lời Chúa trong thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma

 

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Ðấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.

 

Bài Tin Mừng: Ga 16, 12-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

 

Suy niệm:

(Trích trong 5 phút Lời Chúa)

 

Chúa Giê-su khẳng định, mọi sự Ngài có đều là của Chúa Cha. Nhưng trước đó Ngài đã cho biết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Như thế Thiên Chúa trao ban chính Ngài cho chúng ta qua Người Con Một, Đấng hiến tế chính mình trên thập giá để cứu độ nhân loại. Hy tế đó, Đức Ki-tô chỉ hiến dâng một lần là đủ (x. Dt 7,27; 10,10), nhưng hồng ân cứu độ quá lớn đến nỗi “Anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16,12). Vì thế, Thần Khí phải đến để tiếp tục công cuộc trao ban và sẽ kéo dài cho đến tận thế. Như vậy, Thiên Chúa Ba Ngôi được mạc khải qua mầu nhiệm tình yêu mà NHẬN và CHO là nguyên lý căn bản: Tất cả những gì của Cha đều là của Con, và tất cả những gì của Con đều được trao ban cho chúng ta nhờ Thần Khí. Đồng thời Mầu Nhiệm ấy được mở ra để mời gọi nhân loại tham dự: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 17,21).

 

Mời Bạn: Thuộc về gia đình Thiên Chúa không phải thuộc về một cơ chế bất động mà là một dòng chảy sự sống, liên tục diễn ra giữa NHẬN và CHO. Nếu chỉ nhận lãnh mà không cho đi thì chưa thể gọi là hiệp thông trọn vẹn với Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống để biết NHẬN và CHO như thế nào hầu biết mình có đang hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi hay không.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên giống Chúa nhờ biết cho đi những gì chúng con đã lãnh nhận, hầu qua chúng con, người khác cũng được liên kết nên một trong Chúa. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

 

You may also like...