Gallery

 ———————————————————————-

Hai đốm sáng trên vòm trời LasVegas

Cuối bài giảng thánh lễ bế mạc Đại Hội Thánh Mẫu LaVang LasVegas, Oct 2014; Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, tâm tình với khách hành hương một niềm xúc động, phỏng theo lời ngài: “Điều làm tôi suy nghĩ từ thánh lễ khai mạc đến hôm nay không phải lần đầu đặt chân đến LaVegas lung linh đèn nến, cũng chẳng phải vì ngàn ngàn quý khách hành hương; mà chính là hai người đàn bà. Vâng, chính hai người đàn bà trong hàng người rước lễ vắt chéo tay lên hai vai nhận lấy phép lành Thánh Thể đã đánh động tâm hồn tôi … ”

 
Có lẽ hầu hết những người nghe về niềm xúc động kể trên nào có gì đáng kể vì hàng tuần ở Mỹ ai mà chẳng thấy có những người lớn và trẻ em đặt chéo đôi tay ngang vai nhận lãnh phép lành trong hàng người rước lễ. Trong các thánh lễ người Mỹ thì số người như vậy nhiều hơn gấp hai ba.
 
Trên đất nước Việt Nam, tục lệ này quả như không bao giờ xảy ra. Hễ không sạch tội thì nào ai đứng vào hàng rước lễ làm gì. Sự thường thì, người đang có tội hay ẩn vào bóng tối, dại gì mà bắt chéo tay cho bàn dân thiên hạ nhận dạng mình. Nói một cách khác, người ở trong tội lỗi bị kéo xa khỏi nơi thánh thiện. Adong và Eva xưa đã ăn trái cấm để thông biết mọi sự nên đã lánh mặt Chúa kín đáo sau bụi lá xanh.
 
Điều làm cho một vị giám mục xúc động là gần một vạn người tìm về một đô thị tội lỗi “Sin city” để “Cùng Mẹ Sống Ánh Sáng Đức Tin”. Trong rừng người đến nơi đây, có hai người đàn bà trong hàng người rước lễ vắt chéo tay lên hai vai nhận lấy phép lành Thánh Thể qua tay vị mục tử đã trở thành hai đốm sáng.
 
Hai người đàn bà này hẳn nhận biết mình là kẻ có tội can đảm đứng dậy đến gần Chúa nài xin Lòng Thương Xót. Hai người đàn bà này hẳn nhận biết mình là loài thụ tạo mỏng dòn, đã lấy hết can đảm đứng dậy, tiến lên cầu xin sức mạnh của Đấng Tạo Dựng. Hai người đàn bà này hẳn đã có tâm tình thống hối, đã có can đảm của người thu thuế đến cuối đền thờ khẩn cầu Lòng Chúa Thương Xót.
 
Niềm xúc động của Đức Cha không chỉ là xúc tác cho một bài giảng tuyệt vời; ngài nói tiếp: “… khi về giáo phận của tôi nơi tuyến đầu đất nước; tôi sẽ kể cho mọi giáo dân trong địa phận điều mà tôi tìm thấy —  nơi hai người đàn bà đẹp nhất mình đã gặp nơi một thành phố tội lỗi nhất địa cầu — là Tìm Đến Lòng Thương Xót Chúa.”
 
Hành động của Đức Cha là nhìn thấy một việc tốt rồi loan truyền việc ấy.  Còn tôi và anh, những đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm, đã nhiều lần được đánh động bởi một vài lời trong những bài giảng, trong những tiếp xúc; Sau đó, hành động của chúng ta là gì?  Thống hối?  Can đảm?  Loan truyền?  Hay xúc động chỉ vì một bài giảng hay, thế thôi!
 
Joachim Trạch