TÁC ĐỘNG CỦA TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN 22 TN
 Lc 4,16-30

TÁC ĐỘNG CỦA TIN MỪNG

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi (…) để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18)

Suy niệm: “Tin Mừng đem lại sự tha thứ cho quá khứ, đời sống mới cho hiện tại, và hy vọng cho tương lai” (J. Sentamu). Một kinh nghiệm ta có thể đã trải qua: quá khứ mình đầy những lỗi lầm; đời sống hiện tại thường là những bổn phận, việc làm đơn điệu, buồn tẻ; tương lai lại là những gì bấp bênh, mờ mịt, nằm ngoài tầm với của mình. Tin vào Đức Giê-su, đón nhận Tin Mừng của Ngài không làm thay đổi hoàn cảnh sống ngay lập tức, nhưng đem lại cho ta một cái nhìn mới mẻ về cuộc đời. Rồi từ cái nhìn mới mẻ ấy, đời sống ta sẽ dần dà chuyển biến tích cực. Máu Đức Giê-su đổ ra để tẩy xóa tội ta; sự sống lại của Ngài đem lại ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại của ta; và sự sống vĩnh cửu là niềm hy vọng của ta.

Mời Bạn:Xin các bạn ghi nhớ điều này: không thể loan báo Tin Mừng của Đức Giê-su nếu không là chứng tá có thể đụng chạm được trong cuộc sống” (ĐGH Phanxicô). Đời sống chứng tá ấy là sự vui tươi trên khuôn mặt, niềm thông cảm trong ánh mắt, sự sẵn sàng mở ra nơi đôi tay, thái độ hiền hòa trong lối cư xử, lòng kiên nhẫn trong yêu thương… Nếu bạn chưa là chứng nhân, đó là vì bạn thiếu yếu tố nào?

Sống Lời Chúa: Tôi cảm tạ Chúa vì hồng ân biết Tin Mừng của Ngài, và nỗ lực trở thành chứng tá tích cực khi thực hành những điểm trên đây.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cả triệu người chưa biết Chúa. Nhưng biết Chúa thì được cái gì? Chúa đến để làm gì, nếu đời sống con cái Chúa cứ tiếp tục y như cũ… Ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt, trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. (TGM H. Camara)

You may also like...