Tâm Thư của Cha Tổng Tuyên Úy

                                                          

PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Địa chỉ: 2004 Cinderella Ln. San Jose, CA 95116-3600. Điện thoại: (408) 891-6929

.

Kính chào Quý Anh                       

Cha Tổng Tuyên Úy Phan Quang Cường cùng với Ban Vận Động Bầu Cử 2021, xin thông báo Quý Anh theo nhận định của chúng tôi: Ba Vị Ứng Cử có thể xem tại đây : (Hoàng Phi Hùng, Nguyễn Đức ThắngVũ Văn Túc) đều tài giỏi, nhưng mỗi anh có những điểm vượt trội khác nhau. Vì vậy, qua cuộc bầu cử này chúng ta phải chọn ra một Vị tài giỏi nhất trong Ba Vị này, để hướng dẫn Phong Trào với hơn 6,000 Đoàn Viên LMTT Việt Nam tại Mỹ.

Do đó, tất cả chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta chọn được Vị tài giỏi nhất, hướng dẫn Phong Trào.  Đây là nhiệm vụ của Anh Em LMTT chúng ta đối với Thánh Tâm Chúa và với Phong Trào.

Làm được điều này, ngoài việc cầu nguyện chúng ta không nên có định kiến về Liên Đoàn, Miền, không phe phái, hay quen biết bạn bè, mà chỉ biêt chọn Tân Trưởng Phong Trào theo ý Chuá và theo ý Cha Tổng Tuyên Úy và cùng với Ban Vận Động Bầu Cử 2021 mà thôi.  Nếu được như vậy Phong Trào LMTT Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ phát triển rất mạnh trong những năm tới đây.

Để cuộc Bầu Cử được tốt đẹp và vinh dự kết quả, mong quý cử tri thể hiện nghĩa vụ và quyền bầu cử của mình cùng nhau bầu chọn cho đông đủ để nói lên tinh thần hợp tác mà người Liên Minh luôn có giúp Phong Trào mạnh tiến trong tương lai. (download Phiếu Bầu cử )

Xin Chúa ban nhiều Sức Khoẻ, Bình An, Hạnh Phúc xuống cho Quý Anh & Gia đình. Nhất là cho những ai có lòng quảng đại, hợp tác với anh em mình qua tình yêu thương của Chúa chúng ta.

Trân trọng,

Phong Trào LMTT, ngày 04 tháng 12 năm 2021

Cha Tổng Tuyên Úy Phan Quang Cường.

* Khi cần xin liên lạc điên thoại: (408) 891-6929

You may also like...