Thông báo của Ban Bầu Cử 2021

THÔNG BÁO CỦA BAN BẦU CỬ PT/LMTT

Kính thưa qúy Anh Đoàn Trưởng, Liên Đoàn Trưởng, Miền Trưởng và Ban Trị Sự Trung ương trong PT/LMTT tại Hoa Kỳ,

Thưa quý Anh,

Thời gian gia hạn của Ban bầu cử Trưởng Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm toàn quốc Hoa kỳ đã chấm dứt vào ngày 25-11-2021 và cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 16-1-2022 tại Đền Các Thánh Tử Đạo VN tại San Jose.

Tính đến nay, danh sách các ứng viên được in trong phiếu bầu cừ Trưởng phong trào để các cử tri chọn 1 trong 3 ứng viên:

  • Micae Đoàn Phi Hùng
  • Giuse Nguyễn Đức Thắng
  • Dominic Vũ Văn Túc

Xin qúy anh Đoàn Trưởng, Liên Đoàn Trưởng, Miền Trưởng và các thành viên trong Ban Trị sự Phong trào Trung ương vui lòng gửi phiếu bầu về cho Ban bầu cử trước ngày 15 tháng 1 năm 2022 về cho Cha Tổng Tuyên Uý Phong trào theo đia chỉ sau:

Rev. Paul Phan Quang Cường
725 Washington St
Santa Clara CA 95050

hoặc gửi phiếu bầu cử qua email:

Cha Cường: paulcuong.p[email protected] và CC: Ban Bầu cử: [email protected]

Thân ái trong Thánh Tâm Chúa Kitô,

TM Ban Bầu cử
Nguyễn Hữu Thức

You may also like...