Thông báo Mời tham dự buổi họp trên hệ thống Paltalk

1/21/2015

BTS/PT LMTT  Kính mời:

– Quý Cha TTU, Phó TTU,

– Quý anh Trưởng PT, Ban Tri Sự/PT, quý anh Miền Trưởng, Ban Thủ Lãnh Miền,

– Quý anh Liên Đoàn Trưởng, Ban Thủ Lãnh LĐ, quý anh Đoàn Trưởng , quý Ban Thũ Lãnh Đoàn và quý anh em LMTT  Tham dự Buổi họp trên hệ thống Paltalk bằng computer (xem huong dan attached) v/v thành lập Ban Vận Động Bầu Cử Trưởng Phong Trào  vào ngày thứ Tư 1/28/2015, khai mạc 7:00 pm, và kết thúc 8:00 pm

 1) Xin quý vị xem trước chương trình nghị sự đính kèm(attached) , để:

1a)  5 phút: đề nghị nới rộng thêm thành viên Ban Vận Động (xin text để anh em dễ thấy) hay:

1c)  5 phút bất cứ đề nghị nào khác liên quan đến việc thành lập Ban Vận Động Bàu Cử (xin text trước)

1b) Biểu quyết Đồng ý/Không đồng ý về  thành viên Ban Vận Động Bầu Cử đề nghị trong chương trình nghị sự.  Làm như thế, việc thành lập Ban Vận Động Ban Bầu Cử có thể kết thúc trong vòng 20-25 phút.

2) Nếu còn giờ, bàn thêm mục 4) của chương trình nghị sự.

Trong Thánh Tâm Chúa

Thừa lệnh anh Trưởng và Phó Nội Vụ PT

johnlo – (Phó Tuyên Huấn)

TB: 1) Vì không có đầy đủ Email quý anh trong Miền và trong Liên Đoàn, xin nhờ quý anh Miền Trưởng, Liên Đoàn Trưởng forward email mời này đến quý anh trong Miền và trong Liên Đoàn

2) Buổi họp không quá 1 giờ, (do đó xin quý anh đọc chương trình trước và nếu có đề nghị xin text trước khi muốn lên micro) xin quý anh tham dự như 1 biểu hiệu tình yêu dành cho Thánh TÂm Chúa trong đầu năm mới.

3) Cũng xin đính kèm, bản xử dụng Paltalk, để quý anh tiện dụng, nhất là khi vào Paltalk không đưọc, hoặc không nghe được. Phòng họp – lll LMTT- Hoaky lll ” sẽ mở lúc 6:30 pm, 1/28/15, để quý anh thử micro và speaker, có trục trặc gọi anh Thắng 714-989-0323 hay anh JohnLo 702-702-3815 hay 714-927-4290

4) Anh Thức ơi, đã xẽm lại Fonts trong chương trình họp =>Unicode Time New Roman, nên tôi không hiểu sao anh không đọc được phần chót. Xin anh vẫn liên lạc thêm bằng Điện Thoại, để đốc thúc anh em họp cho đầy đủ.

You may also like...