Tiểu sử ứng viên Vũ Văn Túc

̣

Dominic Vũ Văn Túc
Tuổi 60, Cư ngụ tại Houston, Texas
Điện thoại: 713-240-8812.
Email: [email protected]

Mục Đích Cuộc Đời = Chu toàn bổn phận gia đình. Đóng góp cho xã hội trong tinh thần Phúc Âm.

Gia nhập Đoàn LMTT GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam-Houston, năm 2010. Ba năm sau giữ chức vụ Đoàn Trưởng. Trong 4 năm điều hành Đoàn, được sự hợp tác của Ban Trị Sự, Ban Thủ Lãnh và tất cả Đoàn Viên, Đoàn phát triển/thăng tiến mạnh và lớn nhất so với 8 Đoàn LMTT trong Giáo Phận. Hằng năm có 15-26 Đoàn Viên mới gia nhập Đoàn, tổng số Đoàn Viên là 318 người.

Với khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm trong những năm sinh hoạt cùng Đoàn và Liên Đoàn LMTT, có tinh thần phục vụ và trách nhiệm, làm với lòng yêu mến và nhờ Ơn Chúa Giúp, sẽ mang đến cho Phong Trào LMTT sinh khí mới.

I. QUAN ĐIỂM về HƯỚNG ĐI của PHONG TRÀO LMTT trong Tương Lai:

  1. Mở rộng Phong Trào bằng cách cổ động, giới thiệu và liên kết thêm các Đoàn LMTT .
  2. Mời gọi những người trẻ tham gia vào Đoàn bằng cách tạo những sinh hoạt hấp dẫn và thực tế…
  3. Sứ Vụ Truyền Thông: Trung Tâm Ngôn Luận-Thông Tin-Liên Lạc. Thời đại của kỹ thuật số rất quan trọng trong việc giao tiếp, “Ai nắm được truyền thông là nắm được thế giới.” Phải vận dụng tối đa để phát triển Phong Trào, cổ võ theo sứ mạng và định hướng của Phong Trào là loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô đến với mọi người.
  4. Kitô Hóa Gia Đình và Xã Hội: Đem tinh thần Kitô Giáo vào trong sinh hoạt xã hội, ủng hộ các ứng cử viên theo đường hướng Giáo Hội, “chọn chính sách chứ không chọn con người.” Khuyến khích anh em tham gia vào công tác xã hội. Hỗ trợ và góp phần xây dựng quê hương Việt Nam tự do.
    *** Người Liên Minh Thánh Tâm luôn Quyết Tâm LÊN ĐƯỜNG, để “Đem yêu thương… Đem an bình… Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.” (Kinh Hòa Bình).

II. HOẠT ĐỘNG
2021— Trưởng Ban Tuyên Huấn Đoàn LMTT GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Houston.
2018— Liên Đoàn Phó Nội Vụ.
2017-2021: Đoàn Phó Tuyên Huấn
2013-2017: Đoàn Trưởng Đoàn LMTT GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
2011-2013: Ủy Viên Sinh Hoạt/Văn Nghệ Đoàn LMTT
2005-2008: Ủy Viên Giới Trẻ Cộng Đồng Công Giáo VN Tổng GP Galveston-Houston.
2000-2003: Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
1989-1994: Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do Houston .


III. HỌC LỰC
2010-2015: Khóa Thánh Kinh 100 Tuần, Lớp YouCat, Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
1995— Chuyên Ngành Địa Ốc, Texas Real Estate Commision
1989: Cử Nhân Hóa Học, Sam Houston State University

You may also like...