Lá Thư Cha Tuyên Úy

LỜI PHI LỘ


ChaTuyenUyNhờ hồng ân Thiên Chúa và sáng kiến của Cha Édouard Hamon, vị sáng lập Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm, cuốn Thủ Bản đầu tiên được soạn thảo một cách đầy đủ về mặt tâm linh cũng như cơ cấu tổ chức của Phong Trào.

Từ năm 1888 đến nay, trong suốt chiều dài lịch sử của Phong Trào với bao thăng trầm, nhờ có tập Thủ Bản, Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm được lớn mạnh, tạo nhiều ảnh hưởng tốt trong đạo ngoài đời. Cuốn Thủ Bản thực sự có giá trị tuyệt đối về linh đạo và sẽ mãi là kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt của Phong Trào.

Tuy nhiên để thích nghi với hoàn cảnh sống và thích hợp với nhu cầu thời đại theo tinh thần “Hiến chế Mục Vu về Giáo Hội” của Công Đồng Vaticanô II, một Thủ Bản mới bằng tiếng Việt Nam được ấn loát và tái bản nhiều lần cho người Liên Minh Thánh Tâm (LMTT) sinh sống ở Việt Nam. Nay với hoàn cảnh người LMTT sinh sống tại Hoa Kỳ, việc thay đổi ít nhiều từ ngữ, sắp xếp lại cho mạch lạc, bớt những câu lập đi lập lại, trở thành một nhu cầu cần thiết. Ngoài ra, ý niệm về Thánh Kinh cũng cần được bổ khuyết, vì mọi tác vụ phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng bằng Lời Chúa. Nhờ học hỏi suy niệm Lời Chúa, các tín hữu nói chung và Đoàn Viên Liên Minh Thánh Tâm nói riêng mới có thể nhận ra Chúa trong mọi sự, mọi người và mọi biến cố. (Tông Đồ Giáo Dân, đoạn 4 của Đức Gioan Phaolô II).

Sự hình thành cuốn Thủ Bản này nằm trong nỗ lực chung để xây dựng hệ thống Phong Trào cấp quốc gia. Sau khi đã thành lập được Ban Trị Sự Toàn Quốc Hoa Kỳ, chúng ta bước sang phần cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động. Cuốn Thủ Bản đã thành hình nhờ vào tâm sức của rất nhiều người — Sau khi tham khảo các Thủ Bản LMTT hiện đang lưu hành tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã mời gọi các lãnh đạo LMTT tại Miền Tây và Tây Nam cũng như sự đóng góp của nhiều Anh Em có thiện chí và tại các Miền khác trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ — cùng làm việc để đúc kết thành một Thủ Bản duy nhất được xử dụng cho toàn quốc Hoa Kỳ. Những điểm căn bản về nội quy trong Thủ Bản gốc vẫn được duy trì nguyên vẹn. Tuy nhiên, để đáp ứng với những tiến triển trong tương lai, Thủ Bản sẽ được cập nhật hóa trên sáu năm một lần tùy theo nhu cầu.

Xin gửi lời tri ân đến Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tai Hoa Kỳ cùng với vị tiền nhiệm là Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm, đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm toàn quốc. Xin chân thành cảm tạ vì tất cả những ước vọng, quan tâm, đóng góp, và hy sinh mà quý Cha Tuyên Úy Miền Tây và Miền Tây Nam, quý Cha Tuyên Úy Liên Đoàn/Đoàn, quý Liên Đoàn Trưởng, Đoàn Trưởng, Thành Viên trong các Ban Trị Sự và Thành Viên khắp nơi đã dành việc xây dựng Phong Trào toàn quốc và đặc biệt cho cuốn Thủ Bản này.

Chúng tôi hân hoan, xin gởi tới Đoàn Viên Liên Minh Thánh Tâm cuốn Thủ Bản mới với tinh thần khiêm nhu, và với lời chào thân ái trong Thánh Tâm Chúa Giêsu. Rất mong được anh em LMTT toàn quốc góp ý để Thủ Bản này ngày thêm phong phú và cập nhật cho đời sống người LMTT tại hải ngoại.

 ChaTuyenUySignature
Lm. Paul Phan Quang Cường
Tổng Tuyên Úy Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm / Hoa Kỳ
Đại hội Phong Trào LMTT tại Las Vegas tháng 10 năm 2013