Kinh Dâng Ngày

Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu,/                                    

con nhờ Trái Tim Vẹn sạch Đức Bà Maria,/                                                             

mà dâng lên Chúa/

mọi lời con nguyện xin,/

mọi việc con làm,/

mọi vui, buồn, đau khổ con chịu trong ngày hôm nay,/

hiệp với Hy Lễ Thánh trên khắp hoàn cầu,/

để cầu nguyện theo thánh ý Chúa/               

cứu rỗi các linh hồn,/ đền bù tội lỗi thiên hạ,/

hiệp nhất các Ki-tô hữu./             

Con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, /

có ý cầu nguyện theo ý các Đức Giám mục, /

các hội viên Tông Đồ Cầu nguyện, /

và cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này./

Amen