Lịch Công Giáo 2023

Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, ngày kính các Thánh để tiện lợi theo dõi suốt năm. Lịch Công Giáo 2023 được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Quí vị có thể tải về máy file dạng Pdf để in ra và sử dụng nhưng không được dùng vào mục đích thương mại.  Xin Chúa chúc lành cho Quí vị và xin cầu nguyện cho chúng tôi.
ThánhLinh.net biên soạn

  Lịch Công Giáo 2023