Chương Trình Bầu Cử Phong Trào

Kính gửi qúi anh rất thân mến,

     Thay mặt BTS/PT xin gửi đến qúi anh ( Trưởng/ TL/cử tri ) Chương Trình BẦU CỬ.

     Xin coi chương trình bầu cử,liệu định thời gian tham dự chương trình bắt đầu và khi kết thúc liên quan phương tiện di chuyển cá nhân mỗi qúi vị.

     Thân chào qúi vị và cầu chúc may lành, mong lắm thay.

      Trân trọng,

    Peter Nguyễn Hữu Thức   BTS/PT

     (408 ) 891-6929

You may also like...