Lễ Sinh Nhật Đức Ma-ri-a (08/09)

Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Đức Ma-ri-a (08/09)

Bài Đọc: Mk 5, 1-4a

Lời Chúa trong sách tiên tri Mikha

1 Đức Chúa phán thế này :

“Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,
ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.
Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.
2Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en
cho đến thời người sản phụ sinh con.
Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó
sẽ trở về với con cái Ít-ra-en.
3Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa,
vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người
mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp,
vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.
4aChính Người sẽ đem lại hoà bình.”

Dó Là Lời Chúa

Đáp ca Tv 12,6ab.6cd (Đ. Is 61,10)

Xướng 1: Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa,
được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.

Đáp. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa.

Xướng 2: Con sẽ hát bài ca dâng Chúa,
vì phúc lộc Ngài ban.

Tung hô Tin Mừng

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a.

Lạy Đức Ma-ri-a tinh tuyền thánh thiện, Mẹ diễm phúc dường bao, xứng muôn lời khen ngợi. Vì Mẹ đã sinh hạ Đức Ki-tô, là mặt trời công chính, là Thiên Chúa chúng con. Al-lê-lui-a.

Hoặc đọc: Rm 8, 28-30

Lời Chúa trong thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Nhưng những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; và những ai Người đã kêu gọi thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ được vinh quang.

Bài Tin Mừng: Mt 1, 1-16.18-23

Khởi Đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham :

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

Phúc âm Của Chúa

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

“Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Một lời chào vừa long trọng vừa lạ lùng: long trọng với một thôn nữ Na-da-rét, người diễm phúc được tuyển chọn; lạ lùng vì không gọi tên Ma-ri-a, thay vào đó bằng một danh xưng mới: Đấng đầy ân sủng. Thế nhưng, ân sủng ấy không do công trạng riêng của Mẹ, nhưng do lòng thương xót của Thiên Chúa. Với lòng tin và sự vâng phục, Đức Ma-ri-a đã thưa tiếng ‘xin vâng’ để trở nên E-va mới, cưu mang Đức Giê-su, Đấng là Ân sủng. Nhờ tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a được ân sủng Vô nhiễm nguyên tội ngay trong dạ thân mẫu, rồi Mẹ trở thành “máng” thông ân sủng Chúa đến cho nhân loại. Trong cái nhìn đó, ngày sinh nhật của Mẹ là khoảnh khắc vĩ đại, mở ra chân trời hy vọng, niềm vui, bình an cho nhân loại lâu nay đang ngóng chờ.

Mời Bạn: Việc Mẹ Ma-ri-a chào đời đem niềm vui cho toàn nhân loại. Bạn có kinh nghiêm nào trong việc lan tỏa niềm vui, hạnh phúc cho người khác tại công ty, xí nghiệp hay môi trường bạn đang sống không? Kinh nghiệm đó có dẫn bạn đến chỗ dám hy sinh phần nào bản thân để mưu ích cho họ không?

Sống Lời Chúa: Hôm nay hãy chia sẻ niềm vui của bạn với ai đó bên cạnh.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Xin dạy con biết đem niềm vui cho người khác, can đảm sống như Mẹ, dám hy sinh, cho đi để phục vụ anh chị em mình trong đời sống thuờng ngày. Amen.

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

You may also like...