Hình ảnh ba ngày tĩnh huấn 21-23 July 2017

        Ba   ngày tĩnh huấn  —  Phong Trào LMTT Hoa kỳ 

                   Từ ngày 21 – 23 tháng 7  năm 2017

              Tại Lestonnac  Retreat Center -Tustin California                            

                                   

https://lienminhthanhtam.org/wp-content/uploads/2017/08/20424318_1482788758453964_7753339525597772795_o.jpg
20424318_1482788758453964_7753339525597772795_o
https://lienminhthanhtam.org/wp-content/uploads/2017/08/20414160_1482816648451175_2035791257886777619_o.jpg
20414160_1482816648451175_2035791257886777619_o
https://lienminhthanhtam.org/wp-content/uploads/2017/08/20449305_1482806485118858_3364591189223636779_o.jpg
20449305_1482806485118858_3364591189223636779_o
https://lienminhthanhtam.org/wp-content/uploads/2017/08/20451623_1482792611786912_1662505547180618974_o.jpg
20451623_1482792611786912_1662505547180618974_o
https://lienminhthanhtam.org/wp-content/uploads/2017/08/20414260_1482811918451648_5679567525845915386_o.jpg
20414260_1482811918451648_5679567525845915386_o

 

             Thánh Lễ Khai Mạc ngày 21 tháng 7 năm 2017

Xin Click vào hình này để xem thêm các hình khác

 

           Hình chụp lưu niệm các Đoàn

Xin Click vào hình này để xem thêm các hình khác

 

        Sinh Hoạt văn nghệ chiều thứ bảy ngày 22-7-2017

Xin Click vào hình này để xem thêm các hình khác

 

            Sinh Hoạt Buổi Sáng

Xin Click vào hình này để xem thêm các hình khác

 

           Dùng Cơm  Trưa

Xin Click vào hình này để xem thêm các hình khác

 

 

                     Nghe  Cha  Giảng  Huấn

 

Xin Click vào hình này để xem thêm các hình khác

 

           Thánh Lễ  Bế  Mạc và Sai Đi

Xin Click Vào Hình này để xem thêm các hính khác