Category: Tháng Thánh Tâm Chúa

Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-Su

19 Tháng Sáu, 2017 Lễ Thánh Tâm (Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30) 23-6-2017 Lễ Thánh Tâm ngày 27/06/2006, Đức Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI đã nói : “Lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giê-su cũng...