Category: Suy Niệm

THỨ BẢY TUẦN 2 MV

THỨ BẢY TUẦN 2 MV Mt 17,10-13 ĐỪNG ĐỂ SỢ HÃI LÀM TÊ LIỆT “Thầy nói cho anh em biết: Ông Ê-li-a đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với...

TỪ ĐÔI TAI ĐẾN ĐÔI TAY

THỨ BẢY TUẦN 24 TN Lc 8,4-15 TỪ ĐÔI TAI ĐẾN ĐÔI TAY “Ai có tai nghe thì nghe.” (Lc 8,8b) Suy niệm: Đức Giê-su đã dùng những một hình ảnh nhà nông để...

TẤT CẢ CÙNG CHUNG SỨ MẠNG

THỨ SÁU TUẦN 24 TN Lc 8,1-3 TẤT CẢ CÙNG CHUNG SỨ MẠNG Cùng đi với Người có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh....

MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC

5 phút suy niệm : Đức Mẹ Sầu Bi – Lc 1,39-56 MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tận tâm hồn bà.” (Lc 2,35a) Suy niệm:...

TÌNH YÊU CHÚA QUA THÁNH GIÁ

5 phút suy niệm: 2014 Suy Tôn Thánh Giá TÌNH YÊU CHÚA QUA THÁNH GIÁ – Ga 3,13-17 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con...

BỎ MÌNH ĐỂ THEO ĐỨC KI-TÔ

CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – B Mc 8,27-35 BỎ MÌNH ĐỂ THEO ĐỨC KI-TÔ “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mc 8,34) Suy niệm:...

NHÀ XÂY TRÊN ĐÁ

THỨ BẢY TUẦN 23 TN Lc 6,43-49 NHÀ XÂY TRÊN ĐÁ “Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá.” (Lc 6,48)...

THẤY ĐIỀU TỐT NƠI THA NHÂN

THỨ SÁU TUẦN 23 TN Lc 6,39-42 THẤY ĐIỀU TỐT NƠI THA NHÂN “Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì...