THÔNG BÁO CỦA BAN BẦU CỬ PT/LMTT 2021

THÔNG BÁO CỦA BAN BẦU CỬ PT/LMTT

Kính thưa qúy Anh Đoàn Trưởng, LĐT, Miền Trưởng và Ban Trị Sự trung ương trong PT/LMTT toàn quốc Hoa Kỳ,

Thưa qúy Anh,

Thời gian gia hạn của Ban bầu cử Trưởng PT Liên Minh Thánh Tâm toàn quốc Hoa kỳ đã chấm dứt vào ngày 15-8-2018.

Hiện nay mới chỉ có hai (02) ứng viên là:

1.- Phêrô Nguyễn hữu Thức (Miền Tây HK)

2.- Micae Trần hữu Phùng (Miền Tây HK)

Xin qúy anh Đoàn Trưởng (biệt lập), LĐT, Miền Trưởng và các thành viên trong Ban Trị sự Phong trào Trung ương vui lòng gửi phiếu bầu về cho Ban bầu cử trước ngày 30 tháng 9 năm 2018 theo địa chỉ như sau:

Ban Bầu cử Trưởng PT/LMTT

4503 Park Sommers Way

San Jose, CA. 95136

(nếu bầu bằng thư gửi qua Bưu điện)

hoặc gửi qua email:

Ban bẩu cử: [email protected]

Xin nhắc ứng viên Micae Trần hữu Phùng vui lòng gửi bản Resume cho Ban bầu cử để thông báo cho các Đoàn, Liên Đoàn, Miền và Ban Trị sự Phong Trào trung ương LMTT toàn quốc trước khi gửi phiếu bầu.

Thân ái trong Trái Tim Chúa Kitô

TM Ban Bầu cử

Nguyễn trung Hòa & Lê Quan