Category: Tháng Mân Côi

Nguồn Gốc của Kinh Mân Côi

Thứ hai – 02/10/2017 06:23  Căn cứ vào các nguồn tài liệu đáng tin nhất, một của Á Thánh Alan de la Roch, trong cuốn “De Dignitate Psalteri”, và một của Thánh Louis Marie...