Category: Phung vu A

LỄ THÁNH GIA THẤT – Năm A

29/12/2019 Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh Năm A LỄ THÁNH GIA THẤT BÀI ĐỌC I: Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa...