Lịch Sử Phong Trào

Đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm là những chiến sĩ mang sứ mệnh mang ” Nước Chúa Trị Đến” đến mọi nẻo đường trong cuộc sống hằng ngày. Trang web này sẽ cung cấp những hành trang cần thiết cho mỗi đoàn viên ngõ hầu sẽ vượt qua những thử thách trên đường phục vụ tha nhân.

Những Ngày Tháng và Sự Kiện Đáng Ghi Nhớ của PT LMTT VN tại Hoa Kỳ:
1. … April 23, 2008: Thỉnh đạt các ý nguyện lên LM Chủ Tịch Liên Đoàn Cômg Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
2. December 3, 2009  Tâm Niệm Của LMTT Trong Việc Đạo Đạt Thỉnh Nguyện Xin Thành Lập PT LMTT Toàn Quốc
3. April 25, 2008 Hồi đáp của LM Chủ Tịch Liên Đoàn Cômg Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ: Đang tiến hành việc tìm hiểu về các phong trào, đặc biệt phong trào LMTT cấp quốc gia, và sẽ bổ nhiệm vị Tuyên Úy cho phong trào LMTT.
3. Aug 28, 2010 Bổ Nhiệm LM Paul Phan Quang Cường vào Chức Vụ: Tổng Tuyên Úy Phong Trào LMTT VN tại Hoa Kỳ
4. Feb 1, 2011 Hội Nghị LMTT  VN tại Hoa Kỳ; Bầu cử chức vụ Trưởng Phong Trào Lâm Thời
5. May 27, 2011 Ngày Tĩnh Tâm Phong Trào LMTT tại San Jose California
6. Aug 15, 2011 Ban Thủ Lãnh PT Liên Minh Thánh Tâm Toàn Quốc Tham Dự Đại Hội Thánh Mẫu lần thứ 34
7. July 15, 2012  Thành Lập Ủy Ban Cập Nhật Thủ Bản LMTT VN tại Hoa Kỳ
8. Aug 8, 2012  Tìm được Thủ Bản Nguyên Thủy, 126 năm tuổi, do Vị Sáng Lập Biên Soạn năm 1888
9. June 21, 2014 Lễ Ra Mắt Thủ Bản 2014 của Phong Trào LMTT tại Nhà thờ Chính Tòa Christ Cathedral, Giáo Phận Orange. California  
10. Oct 19, 2015:  Bầu cử chức vụ Trưởng Phong Trào lần thứ Nhì, nhiệm kỳ 3 năm: Oct 2015-Oct 2018
11. July 21-23. 2017: Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo Đầu Tiên Cho LMTT VN Trên Toàn Hoa Kỳ; Có Nhiều Đơn Vị Khắp Nơi Trên Đất Mỹ Về Tham Dự

————————————————————————————————————
Biên Bản Phiên Họp Về Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
Tổng Quát Về Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
Đơn Xin Hoc Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
Các Đề Tài Trong Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
Nội Quy Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017