HÀNH TRÌNH 40 NGÀY MÙA CHAY

Hành Trình (Part One 1-20)

Hành Trình (Part two 20-40)

CHỦ ĐỀ: ” Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng”. Giôen 2,13
Tâm niệm: Tin điều Kinh Thánh bạn đọc, rao giảng điều Kinh Thánh bạn tin, thực hành điều Kinh Thánh bạn rao giảng.

Mùa Chay là mùa trở về, sám hối, tha thứ, cầu nguyện và làm phúc bố thí. Là con người mang thân phận mỏng dòn, yếu đuối và tội lỗi, vì thế sự trở về với nguồn Yêu Thương, nguồn Sức Mạnh và nguồn Ánh Sáng của Thiên Chúa thật là cần thiết. Trở về để được Chúa yêu thương; trở về để được Ngài tha thứ; trở về để được Chúa đổi mới và chữa lành. Trở về để thấy rằng mình luôn yếu đuối và nhận ra mình luôn cần đến Chúa. Lời Chúa qua tiên tri Giôen 2,12-13: “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng”. Hãy trở về với tâm hồn than khóc, sám hối ăn năn với cả trái tim. Thiên Chúa luôn nhìn những gì bên trong con người; ngược lại con người thì thường nhìn những gì ở bên ngoài. Hãy trao chiếc áo tâm hồn rách nát, sầu khổ, tội lỗi cho Chúa để Ngài thanh tẩy, chữa lành, và ban tràn đầy ơn cứu độ cho chúng ta.
Mạng Lưới Cầu Nguyện thanhlinh.net kính mời Quý vị cùng làm một hành trình 40 ngày Mùa Chay trở về với chính mình, với tha nhân và với Chúa dựa trên Lời Chúa. Mỗi ngày, chúng ta Đọc Lời Chúa, Suy Niệm Lời Chúa, Thực Hành Lời Chúa, Ghi Nhớ Lời Chúa và Cầu nguyện theo sự tác động của Chúa Thánh Thần nơi mỗi người.
Nguyện xin Chúa chúc phúc, và ban sức mạnh cho Quý vị sống một Mùa Chay thánh thiện và đẹp lòng Chúa