Category: Bài Viết

Lá Thư Tổng Tuyên Úy

Ngày 25 tháng 4 năm 2023      Quý Cha Tuyên Úy và quý đoàn viên LMTT toàn quốc Hoa Kỳ,      Lần đầu tiên trong vai trò Tổng Tuyên Úy, tôi gửi lời chào...

Tâm Thư của Cha Tổng Tuyên Úy

                                                           PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM VIỆT NAM TẠI HOA KỲ Địa chỉ: 2004 Cinderella Ln. San Jose, CA 95116-3600. Điện thoại: (408) 891-6929 . Kính chào Quý Anh                        Cha Tổng Tuyên...