Category: Bài Viết

Tâm Thư của Cha Tổng Tuyên Úy

                                                           PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM VIỆT NAM TẠI HOA KỲ Địa chỉ: 2004 Cinderella Ln. San Jose, CA 95116-3600. Điện thoại: (408) 891-6929 . Kính chào Quý Anh                        Cha Tổng Tuyên...