Category: Đức Tin

Nguồn Gốc của Kinh Mân Côi

Thứ hai – 02/10/2017 06:23  Căn cứ vào các nguồn tài liệu đáng tin nhất, một của Á Thánh Alan de la Roch, trong cuốn “De Dignitate Psalteri”, và một của Thánh Louis Marie...

Tiếng nói từ Luyện ngục

10/24/15 Tiếng nói từ Luyện ngục Tiếng nói Cha mẹ:  Con nói con hiếu thảo, thương yêu cha mẹ. Thật ư? Đã mấy lần con cầu nguyện cho cha mẹ trong Thánh lễ? Đã bao lần con...