Category: Phúc Âm

Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng – A

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A Bài Ðọc I: Is 7, 10-14 “Này trinh nữ sẽ thụ thai”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy...

Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng – A

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A   Bài Ðọc I: Is 35, 1-6a. 10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn...

THỨ BẢY TUẦN 2 MV

THỨ BẢY TUẦN 2 MV Mt 17,10-13 ĐỪNG ĐỂ SỢ HÃI LÀM TÊ LIỆT “Thầy nói cho anh em biết: Ông Ê-li-a đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với...

Phúc Âm ngày thu Bảy – Mùa Vọng_A

ALLELUIA: Alleluia, alleluia! – Ngày của Thiên Chúa gần đến; này đây, Người sẽ đến cứu chúng ta. – Alleluia. PHÚC ÂM: Mt 17, 10-13 “Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết...

Tháng Mân Côi

          15 điều Mẹ hứa cho những ai đọc Kinh Mân Côi Những ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng, Ta sẽ bảo vệ đặc biệt và ban nhiều ơn lành cho họ. Những...

Phúc âm ngày thứ Năm tuần III TN

ALLELUIA: Mc 1,17 Alleluia, alleluia! –Chúa phán: “Các con hãy theo Thầy, Thầy sẽ làm cho các con trở thành những kẻ chài lưới người”. -Alleluia. PHÚC ÂM: Mc 4, 21-25 “Đèn đốt lên...