Tháng Mân Côi

memancoi

          15 điều Mẹ hứa cho những ai đọc Kinh Mân Côi

 1. Những ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng, Ta sẽ bảo vệ đặc biệt và ban nhiều ơn lành cho họ.
 2. Những ai kiên trì đọc Kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
 3. Kinh Mân Côi là áo giáp có quyền năng chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giúp xa lánh tội lỗi và phá tan các ngụy thuyết.
 4. Kinh Mân Côi giúp phát triển nhân đức, nẩy nở các việc lành, linh hồn đón nhận nhiều tình thương của Chúa. Giúp linh hồn khinh chê thế tục, tăng lòng yêu mến những sự trên trời. Kinh Mân Côi là phương thế thánh hóa các linh hồn.
 5. Những ai ký thác bản thân họ cho Ta qua Kinh Mân Côi sẽ không bị hư mất.
 6. Những ai đọc Kinh Mân Côi thành kính, suy ngẫm về các mầu nhiệm, sẽ không gặp rủi ro, không phải chết trong khi mất ơn nghĩa Chúa. Người nguội lạnh sẽ nên sốt sắng, người sốt sắng sẽ nên thánh thiện và đáng được hưởng quê trời.
 7. Những ai thật sự tôn kính Kinh Mân Côi, sẽ nhận được các phép Bí tích trước khi chết.
 8. Những ai đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày, khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn, nhận nhiều ân huệ của Chúa và được chia sẻ công nghiệp các Thánh trên thiên đàng.
 9. Ta sẽ giải thoát họ khỏi Luyện ngục ngay tức khắc, những ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng.
 10. Những con cái trung thành của Kinh Mân Côi, sẽ hân hoan vui mừng trên Thiên đàng.
 11. Những gì các con xin qua Kinh Mân Côi, sẽ được toại nguyện.
 12. Những ai truyền bá Kinh Mân Côi sẽ được Ta giúp đỡ trong lúc gian nan khốn khó.
 13. Ta đã xin Con Chí Thánh của Ta cho những ai đọc Kinh Mân Côi, họ sẽ được cả triều đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ chết.
 14. Những ai trung thành đọc Kinh Mân Côi, là con yêu dấu của Ta và là anh chị em của Chúa Giêsu Kitô.
 15. Tôn sùng Kinh Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.

(Lời Đức Mẹ nói với Thánh Dominico)

—————————— ——-

CHUỖI MÂN CÔI là Thanh Kiếm từ trời đã trao ban cho nhân loại, có quyền năng đánh tan mọi quyền lực của tà thần;  Là Cái Khiên ngăn chắn mọi tấn công của 3 thù:  ma quỷ, thế gian, xác thịt;  Là Chiếc Thang vững chắc dẫn về thiên đàng.