Author: Phi Le

Chúa nhật 3 sau phục sinh

CÁC BÀI ĐỌC PHỤNG VỤ NĂM C Bài Ðọc I: Cv 5, 27b-32. 40b-41 Lời Chúa trong sách Tông Đồ Công Vụ 27b Bấy giờ, vị thượng tế hỏi các Tông Đồ rằng : 28 “Chúng tôi đã...

Chương Trình Bầu Cử Phong Trào

Kính gửi qúi anh rất thân mến,      Thay mặt BTS/PT xin gửi đến qúi anh ( Trưởng/ TL/cử tri ) Chương Trình BẦU CỬ.      Xin coi chương trình bầu cử,liệu định thời...

PHIẾU ĐỀ CỬ

                      Phieu Đề cử Trưởng PT LMTT QuocGia                                 ...