Ngày mở lá phiếu Bầu: Online meeting

Ngày mở phiếu bầu 16-01-2022,

Để vào Zoom, xin quý Anh vào LINK sau đây, ̣(bấm nút chuột ở đây) xin vào sớm để chúng ta cùng test, và nếu gặp trở ngại thì chúng ta có thì gìờ chỉnh sửa. Phòng họp sẽ được mở cửa lúc 9:30 am ngày bầu cử.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82988695526?pwd=cU5NcFZmQXJWdCtjQVk1YVRjVWRUQT09

Meeting ID: 829 8869 5526
Passcode: 436049

You may also like...