Author: lmtthk

LỄ THÁNH GIA THẤT – Năm A

29/12/2019 Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh Năm A LỄ THÁNH GIA THẤT BÀI ĐỌC I: Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa...

Le Tha

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 83, 5 (Mùa Chay: bỏ Alleluia) Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, phúc cho những ai ngụ nơi nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa đến muôn đời. –...

Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng – A

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A   Bài Ðọc I: Is 35, 1-6a. 10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn...

THỨ BẢY TUẦN 2 MV

THỨ BẢY TUẦN 2 MV Mt 17,10-13 ĐỪNG ĐỂ SỢ HÃI LÀM TÊ LIỆT “Thầy nói cho anh em biết: Ông Ê-li-a đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với...

Phúc Âm ngày thu Bảy – Mùa Vọng_A

ALLELUIA: Alleluia, alleluia! – Ngày của Thiên Chúa gần đến; này đây, Người sẽ đến cứu chúng ta. – Alleluia. PHÚC ÂM: Mt 17, 10-13 “Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết...

TẤT CẢ CÙNG CHUNG SỨ MẠNG

THỨ SÁU TUẦN 24 TN Lc 8,1-3 TẤT CẢ CÙNG CHUNG SỨ MẠNG Cùng đi với Người có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh....