Tường trình kết quả cuộc bầu phiếu

Tường trình kết quả cuộc bầu phiếu

  1. Khai mạc:

Sau phần nghi thức mở đầu với hát Kinh Chúa Thánh Thần, đọc kinh Trước khi hội, Anh Trưởng Phong Trào Nguyễn Hữu Thức đã khai mạc chương trình bằng lời chào của Cha Tổng Tuyên Úy và tất cả tham dự viên tại hội trường cũng như đang theo dõi cuộc kiểm phiếu trên mạng video conference ZOOM.

2. Sinh hoạt.

Cha Tổng Tuyên Úy Phan Quang Cường đã trình bày về sự quan trọng của cuộc bầu cử và kiểm phiếu hôm nay, cũng như sơ lược về sự hình thành, phát triển của Phong trào, và hy vọng tương lai tốt đẹp trong đường hướng mới của tân Ban Trị Sự Phong Trào; sau đó là cuộc kiểm phiếu.

  • Số cử tri toàn quốc:                 96 cử tri
  • Số cử tri đã bầu:                        76 cử tri
  • Số phiếu bất hợp lệ:                   5 phiếu
  • Tỷ lệ cử tri đi bầu:                     79%

3. Kết quả cuộc bỏ phiếu

                – Anh Nguyễn Đức Thắng:            37 phiếu

                – Anh Đoàn Phi Hùng:                   27 phiếu

                – Anh Vũ Túc:                                 7 phiếu

4. Tuyên bố kết quả:

 Cha Tổng Tuyên Ú đã xem xét kết quả và chấp nhận cuộc bỏ phiếu cũng như đếm phiếu đều diễn ra rất trung thực và Cha đã nhân danh quyền Tổng Tuyên Úy Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm Việt Nam tại Hoa Kỳ chấp nhận và tuyên bố:

                Anh Giuse Nguyễn Đức Thắng

Trưởng Phong trào nhiệm kỳ 2021-2024

Tất cả đã vỗ tay chúc mừng anh Nguyễn Đức Thắng trong nhiệm vụ mới được giao phó. Buổi họp kết thúc, anh Thắng đã mời mọi người i dùng bữa cơm trưa thâm mật với gia đình anh tại một nhà hàng địa phương.

Xin chúc mừng anh Thắng.

Xin Chúa luôn gìn giữ và hướng dẫn Anh trong nhiệm vụ mới được giao phó để Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm Việt Nam tại Hoa kỳ luôn được tiến bước theo chân Chúa.

San Jose, ngày 21 tháng 1 năm 2022

Đôminicô Nguyễn Niệm

TTK

You may also like...