YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.(Ga 15,13)

Suy niệm: Đức Giê-su đã yêu thương loài người không chỉ bằng cách quan tâm đến nhu cầu thể lý như chữa bệnh cho họ, hóa bánh ra nhiều cho họ ăn; mà hơn hết là quan tâm sao cho linh hồn họ được cứu độ. Để thực hiện tình yêu cứu độ này, Người đã trả giá bằng chính cái chết của mình. Đó là bằng chứng cao độ nhất của tình yêu: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” Thánh Mát-thi-a được chọn làm tông đồ để tham gia sứ vụ mang ơn cứu độ đến cho tha nhân. Thánh nhân đã hăng say loan báo Tin Mừng cứu độ đến mức đã hy sinh mạng sống, minh chứng cho tình yêu như Thầy đã yêu.

Mời Bạn: Thánh Mát-thi-a đã thi hành sứ vụ tông đồ trong yêu thương và yêu thương tới cùng qua việc hy sinh mạng sống mình. Mỗi người Ki-tô hữu chúng ta đều được Chúa chọn, được chia sẻ sứ vụ của Chúa. Nếu chúng ta đáp trả hai ân huệ được này bằng cách yêu thương và yêu thương đến mức hy sinh mạng sống mình, thì chúng ta là những người có tình yêu thương như Thầy đã yêu.

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy niềm vui khi tự nguyện hy sinh một điều gì đó như thời gian, sức lực, của cải… không?

Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh dâng lên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chọn  thánh Mát-thi-a làm tông đồ, Chúa cũng chọn chúng con làm tông đồ qua bí tích Thánh tẩy. Xin ban thêm cho chúng con lòng nhiệt tâm tông đồ để chúng con dám yêu đến hy sinh tất cả vì Chúa.

You may also like...