Đề Cử ứng viên Trưởng Phong Trào LMTT

Thân gửi các đoàn, Liên Đoàn, Miền PT Liên Minh Thánh  Tâm
Ban bầu cử xin trân trọng nhắc nhở qúy Đoàn, Liên Đoàn, Miền Phong Trào LMTT là thời gian ứng cử hay đề cử đã sắp hết hạn vào ngày 31-7-2018. Xin nhắc qúy Đoàn, Liên Đoàn, Miền ứng cử hay đề cử người vào vai trò Trưởng Phong Trào LMTT toàn quỡc Hoa Kỳ.
Thân ái trong Chúa Kitô
Ban bầu cử
Nguyễn Trung Hoà & Lê Quang Nhờ
Mẫu  đề Cử

You may also like...