Thơ mời tham dự Đại Hội PT-LMTT và bầu cử Ban Trị Sự Phong Trào

Kính thưa:
– Quý Cha Tổng Tuyên Úy PT/LMTT
– Quý Cha Phó Tổng Tuyên Úy PT/LMTT
– Quý Cha Tuyên Úy
– Quý Anh trong các Ban Thủ Lãnh PT/LMTT
– Quý đoàn viên LMTT

Trong bước tiến của Phong Trào LMTT, chúng con thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương chân thành kính mời toàn thể quý Cha, quý Anh và quý đoàn viên LMTT tham dự đại hội PT/LMTT đươc tổ chức tại Las Vegas trong dịp Đại Hội Đức Mẹ La Vang được tổ chức vào ngày 16, 17 và 18 tháng 10 năm 2015.
Địa điểm:
4835 S. Pearl St,
Las Vegas, NV 89121
Phone (702)  821-1459

Dịp này, cũng là thời điểm để quý anh đại diện các Liên Đoàn, các Miền và Ban Trị Sư PT/LMTT bầu lại chức vụ Trưởng Phong Trào cho nhiệm kỳ 2015-2018.
Chúng con kính mời toàn thể quý anh tham dự đại hội của Phong Trào cũng như bầu cử và chứng kiến sự kiện quan trọng này.

Một lần nữa, xin chân thành cám ơn quý Cha và toàn thể quý anh. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa luôn chúc lành cho tất cả các công việc chúng ta làm với mục đích là làm Sáng Danh Chúa và giúp ích cho mọi người.

Trân trọng kính mời,

T/M Ban Trị Sự

Giuse Nguyễn Đức Thắng
Trưởng Phong Trào LMTT

You may also like...