Author: PT_Nguyen

Phúc âm ngày thứ Năm tuần III TN

ALLELUIA: Mc 1,17 Alleluia, alleluia! –Chúa phán: “Các con hãy theo Thầy, Thầy sẽ làm cho các con trở thành những kẻ chài lưới người”. -Alleluia. PHÚC ÂM: Mc 4, 21-25 “Đèn đốt lên...

Tiếng nói từ Luyện ngục

10/24/15 Tiếng nói từ Luyện ngục Tiếng nói Cha mẹ:  Con nói con hiếu thảo, thương yêu cha mẹ. Thật ư? Đã mấy lần con cầu nguyện cho cha mẹ trong Thánh lễ? Đã bao lần con...

TỪ ĐÔI TAI ĐẾN ĐÔI TAY

THỨ BẢY TUẦN 24 TN Lc 8,4-15 TỪ ĐÔI TAI ĐẾN ĐÔI TAY “Ai có tai nghe thì nghe.” (Lc 8,8b) Suy niệm: Đức Giê-su đã dùng những một hình ảnh nhà nông để...

THẾ HỆ LẠ LÙNG

THỨ TƯ TUẦN 24 TN  Lc 7,31-35 THẾ HỆ LẠ LÙNG Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai…”(Lc 7,31)...

Phúc âm ngày thứ Tư tuần XXIV mùa TN-B

ALLELUIA: Tv 147, 12a và 15a Alleluia, alleluia! – Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã sai lời Người xuống cõi trần ai. – Alleluia. PHÚC ÂM: Lc 7, 31-35 “Chúng tôi đã thổi...

MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC

5 phút suy niệm : Đức Mẹ Sầu Bi – Lc 1,39-56 MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tận tâm hồn bà.” (Lc 2,35a) Suy niệm:...

TÌNH YÊU CHÚA QUA THÁNH GIÁ

5 phút suy niệm: 2014 Suy Tôn Thánh Giá TÌNH YÊU CHÚA QUA THÁNH GIÁ – Ga 3,13-17 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con...