Sinh Hoạt

Biên Bản Phiên Họp Về Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
Tổng Quát Về Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
Đơn Xin Hoc Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
Các Đề Tài Trong Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
Nội Quy Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017

Sứ mệnh mang ” Nước Chúa Trị Đến” qua những trang web này là một nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hiện tại. Để trang web này ngày càng một phong phú hơn, chúng tôi rất cần những Anh và Chị biết làm web, xin liên lạc với anh Hoàng Trần qua địa  chỉ sau đây : [email protected]

CHÚC MỪNG!  TÂN ĐOÀN LMTT GX ĐỨC MẸ LaVang FRESNO, CALIFORNIA        Thành lập ngày 16 tháng 11, 2014                                                                                   Kính chúc:  Cha Quản Nhiệm/ Tuyên Úy Giuse Đinh Toàn Victor,  Ban Trị Sự Đoàn, Ban Thủ Lãnh Đoàn, Anh Đoàn Trưởng Giuse Thợ Đaminh Nguyễn Tất Tiến           và Toàn Thể Anh Em Đoàn Viên LMTT GX Đức Mẹ LaVang, Fresno, California         TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU THÁNH TÂM,                                                                        Hạnh Phúc Trong Lý Tưởng: NƯỚC  CHÚA TRỊ  ĐẾN

Thay mặt Ban Trị Sự Liên Minh Thánh Tâm Miền Tây Hoa Kỳ                                                                            Peter Nguyễn Hữu Thức                                                                                                                                            Tổng Liên Đoàn Trưởng

Nhạc Giáng Sinh: Hài Nhi Ra Đời. Tác giả: Hàn Thư Sinh; cũng là một đoàn viên LMTT
Ca Khúc: Kinh Sáng Soi. Tác gia: Hàn Thư Sinh̉ cũng là một đoàn viên LMTT
Hội Ngộ Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm,  ngày 18 tháng 10 năm 2014  LasVegas, Nevada
Hình Ảnh LMTT  TGP  Los Angeles Mừng Lễ Chúa Kitô Vua
Hình Ảnh LMTT, CĐ Mân Côi, Clairmont, California Tiến Bước Dưới Cờ Đoàn Trong Ngày Lễ Quan Thầy
Hình Ảnh LMTT Denver Xếp Hàng Dưới Cờ Đoàn Với Hoa Hồng Trên Tay
Hình Ảnh  LMTT Seatle Mửng Lễ Thánh Tâm Chúa: Anh Em  Xếp Hàng Sau Lá Phướn LMTT