Category: Bầu cử 2021

Chương Trình Bầu Cử Phong Trào

Kính gửi qúi anh rất thân mến,      Thay mặt BTS/PT xin gửi đến qúi anh ( Trưởng/ TL/cử tri ) Chương Trình BẦU CỬ.      Xin coi chương trình bầu cử,liệu định thời...