PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM Blog

LỄ THÁNH GIA THẤT – Năm A

29/12/2019 Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh Năm A LỄ THÁNH GIA THẤT BÀI ĐỌC I: Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa...

Le Tha

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 83, 5 (Mùa Chay: bỏ Alleluia) Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, phúc cho những ai ngụ nơi nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa đến muôn đời. –...