Thông Báo

Dưới Đây là 8 Hồ Sơ Của Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017:

1.Biên Bản Phiên Họp Về Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
2. Tổng Quát Về Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017

3. Đơn Xin Hoc Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
4. Các Đề Tài Trong Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
5. Nội Quy Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
6. Chương Trình Khoá HL LĐ LMTT 2017
7. Sơ Đồ Khoá HL LMTT_2017[1]
8. Phân Chia_Công Tác Khoá HL LMTT 2017[1]
Hội Ngộ Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm,  ngày 18 tháng 10 năm 2014  LasVegas, Nevada

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm
Địa chỉ Ban Trị Sự PT/LMTT:  16100 Shasta St. Fountain Valley, CA 92708 Đ T: (714) 989-0323
 
Fountain Valley, ngày 9 tháng 10 năm 2014
  
Thư Mời
 
Kính thưa :
-Quý Cha Tổng Tuyên Uý PT/LMTT/HK
– Quý Cha Phó Tổng Tuyên Úy PT/LMTT/HK
– Quý Cha Tuyên Úy các Miền, các Liên Đoàn và Đoàn LMTT
– Quý anh trong các Ban Thủ Lãnh các cấp trong PT/LMTT/HK
– Quý Đoàn Viên LMTT
 
Thay mặt cho Cha Tổng Tuyên Uý PT/LMTT/HK, Ban Trị Sự Phong Trào trân trọng kính mời quý Cha, quý anh trong các Ban Thủ Lãnh PT/LMTT và quý Đoàn Viên LMTT tham dự ngày Hội Ngộ PT/LMTT/HK được tổ chức vào ngày 18 tháng 10 năm 2014  trong dịp Đại Hội Đức Mẹ LaVang. Được biết phái đoàn của LĐ San Jose dùng 2 xe buses và LĐ Orange có 3 xe buses để đến Đại Hội.
 
Trong Đại Hội này, Cha Tổng Tuyên Úy cũng chia sẻ về ý nghĩa ngày Hội Ngộ và trong thời gian này cũng là thời điểm bầu Trưởng Phong Trào, cũng như những thông báo về các sinh hoạt của Phong Trào dựa theo cuốn Thủ Bản 2014 của PT/LMTT/HK vừa được phát hành ngày 21 tháng 6 năm 2014 vừa qua. Quý Đại biểu khắp nơi cũng có dịp chia sẻ về các sinh hoạt tại địa phương và những bước tiến của Phong Trào tại địa phương và các đề nghị xây dựng cho Phong Trào thêm phát triển cũng như giải quyết các khó khăn trở ngại. (nếu có)
 
Nguyện xin Tình Yêu Thánh Tâm Chúa luôn ban bình an đến quý Cha và toàn thể quý anh.
 
Trân trọng kính mời,                                                     
T/M Ban Trị Sự Phong Trào LMTT
Giuse Nguyễn Đức Thắng
Trưởng Phong Trào LMTT Hoa Kỳ     
 
 
Kiên thị    
Lm Paul Phan Quang Cường                                                                   
Tổng Tuyên Úy Phong Trào LMTT      
————————————    
                                           
Chương Trình Nghị Sự Ngày Hội Ngộ                                                  
Thứ Bẩy, ngày 18 tháng 10, 2014
 
KHAI MẠC  1:30pm 
1. Đọc kinh trước khi hội. Hát Kinh Chúa Thánh Thần
2. Giới thiệu các thành phần tham dự
3. Trưởng Phong Trào chào mừng Ngày Hội Ngộ
4.  Cha TTÚ phát biểu: (Quảng bá LMTT, ý nghĩa Ngày Hội Ngộ hôm nay, thời điểm bầu Trưởng PT LMTT,  … )
SINH HOẠT  1:23pm
5.  Ban Trị Sự tường trình phần vụ của mình về:
Những việc đã thực hiện trong suốt 2 năm, dựa theo Thủ Bản  Phong Trào, và 
Các dự định tương lai – Oct 2014 đến Oct 2015
a. Tường trình của anh Trưởng Phong Trào
b. Tường trình phần vụ của Phó Nội Vụ TƯ
c. Tường trình phần vụ của P. Ngoại Vụ TƯ
d. Tường trình phần vụ của P. TNH TƯ
e. Tài chánh: Thủ quỹ báo cáo cách gây qũy, quản trị tài chánh, niên liễm trong tương lai
f. Tổng Thư Ký
g. Thủ Bản 2014
h. Website Phong Trào: thiết kế, chi phi, cách vào Website www.lienminhthanhtam.org
đóng góp ý kiến về Thủ Bản/Phụ Bản
6.  Đại biểu các Miền, Liên Đoàn, Đoàn chia sẻ kinh nghiệm:
a. Xây dựng, sinh hoạt cho đoàn thể mình
b. Tuyển mộ và huấn luyện đoàn viên
c.  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Các đoàn viên chia sẻ kinh nghiệm:
a. Những đóng góp của mình cho đoàn thể
b. Những nâng đỡ của đoàn thể đối với mình
c.  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KẾT THÚC    3:30pm
8. Lời cám ơn của Trưởng Phong Trào
9. Đọc kinh sau khi hội.
10. Phép lành của Thánh Tâm Chúa qua Cha TTÚ
 
———————————–
 ————————–

Ngày Phát Hành Thủ Bản

Kính thưa:
– Quý Cha Tổng Tuyên Úy PT/LMTT/HK
– Quý Cha Phó Tổng Tuyên Úy PT/LMTT/HK
– Quý Cha Tuyên Úy Miền
– Quý Cha Tuyên Úy Liên Đoàn,
– Quý Cha Tuyên Úy Đoàn,
– Quý anh trong các Ban Thủ Lãnh PT/LMTT
– Quý Đoàn viên LMTT và gia đình,
 
Kính thưa quý Cha và quý vị,
 
Con xin gửi đến quý Cha và tất cả quý anh chương trình sinh hoạt ngày phát hành Thủ bản đã được updated qua buổi họp viễn liên Paltalk. Một điều đáng tiếc trong chúng ta không có ĐGM vì ngài đã báo cho biết là không tham dự được vì thời giờ công việc mục vụ của quý Ngài. Thành thật cáo lỗi cùng quý Cha và quý vị.
 
Chúng con cũng mong quý Cha và quý đại biểu cùng với Phong trào dâng lời tạ ơn Chúa vì các hồng ân Chúa đã ban cho Phong trào được tiến triển tốt đẹp trong thời gian hôm qua, hôm nay và ngày mai.
 
Những quý vị đại biểu ở các tiểu bang xa, thì có thể liên lạc với con để sắp xếp chỗ ở trước và sau ngày phát hành thủ bản.
 
Tuy nhiên, theo lời yêu cầu của một số quý anh xin địa chỉ của các hotel, con xin ghi một vài nơi để tiện liên lạc:
 
    West Garden Inn    14052 Brookhurst St 
    Garden Grove, CA 92843  ĐT: 1 (714) 636-4890
 
    Ramada Plaza-Garden 10022 Garden Grove Blvd
    Garden Grove CA 92844 ĐT: 1 (714) 534-1818
 
    Budget Inn  (cách Trung Tâm Công Giáo khoảng 1/2 mile)
    1108 N. Harbor Blvd Santa Ana CA 92703
    ĐT: 1 (714) 554-1177
 
(Các khách sạn này cách Nhà Thờ Kiếng khoảng 15-20 phút lái xe.)
 
Chân thành cám ơn quý Cha và quý anh.
 
Trân trọng
 Giuse Nguyễn Đức Thắng